UMC St Radboud, afdeling KNO

Dr. M.J.F. Wolf en  Prof. dr. C. Cremers                                                               Baha Implantation

 

 

Clinical outcome of the simplified surgical technique for Baha implantation.

 

 

 

 

 

 

 

 Cochlear implantatie

 

 Het oor is naar voren gebogen en vastgeplakt zodat het       

 mastoid vrij komt te liggen. Vervolgens wordt er een   

 mastoidectomie uitgevoerd om toegang te krijgen tot de cochlea waar later de elektrodenbundel in geplaatst wordt.

 

 

 

 

 

 Cochlear  implantation

 

 The  ear has been bent forwards and has been taped down so

  that the mastoid process is exposed. Then mastoidectomy is

  performed to get acces to the cochlea. Later the electrode

  array will be positioned.

 

 

 

 

 

Het tweede boorgat wordt gemaakt.

 

 

 The second well is made.

 

 

 

 

 

Na de mastoïdectomie wordt er een tweede boorgat gemaakt boven de cantho-meatale lijn ( waarbij het implantaat een draai maakt van 30/40 graden op een vlak deel van de schedel. Voorafgaand wordt er een lijn getrokken met een stift om de checking gauge heen om de grootte van het gat te bepalen. Het boorgat moet precies de grootte hebben van het implantaat.

 

After the mastoidectomy a second drill excavation above the cantho-meatal line is made ( where the implant makes a turn of 30/40 degrees ) on a flat part of the skull. Before making this hole a line is drawn with a pen around the checking gauge to define thze size of the hole? The excavation must have exactly the size of the implant.

 

 

 

 Met de checking gauge wordt gemeten of het boorgat diep en groot genoeg is. Dit instrument heeft de vorm van het implantaat en moet precies passen

 

With the checking gauge is meassured whether the excavation is deep and large enough. This instrument has the shape of the implant  and must fit exactly.

 

 

 

 

 

 

 

Het ´implant template`wordt tijdelijk geplaatst om de positie van het implantaat te controleren.

 

 

The ´implant template`is placed temporalily to check the posotion of the implant

 

 

Het CI wordt geplaatst in het daarvoor gemaakte boorgat

 

 

CI is positioned in the prepared excavation

 

 

Dr. Robert Stokroos

A.Z. Maastricht

 

 

 

 

Linker binnenoor: natuurlijke ligging geprojecteerd op het rotsbeen; bovenaanzicht.

Left inner ear: natural position projected on the os petrosum; cranial view

Linker binnenoor:binnenoor: natuurlijke ligging geprojecteerd op het rotsbeen; oorschelp naar voren geklapt, locatie van de n.facialis en de n.cochlearis; zijaanzicht.

Left internal ear:inner ear: natural position projected on the os petrosum;earshell bent forwards, location of n.facialis and n.cochlearis; lateral view.